Kube/Søyle

Kube/Søyle

Printet rett på minipapp og Stanset. Lages på mål etter ønske.

Kube/Søyle

Kuber som kan stables oppå hverandre.